W środę 9 grudnia po raz drugi w tym roku spotka się Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Rada Zarządzająca EED spotyka się 2 razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji. PE w EED reprezentuje 9 posłów w tym jeden z Polski poseł Andrzej Grzyb.
CZYTAJ WIĘCEJ...


Agenda spotkania przewiduje m.in. włączenie i powitanie Norwegii wśród członków rady EED. Ponadto zaplanowano wybory członków władz, których kadencja dobiega końca. Rada dokona również podsumowania dotychczasowej działalności i podejmie decyzje kierunkowe co do kolejnych działań.

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji UE z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej Solidarności. Fundusz ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty, wspierając również organizacje, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy UE. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami zwiększa dopasowanie i efektywność oferowanej pomocy.

Od rozpoczęcia działalności w 2013 r. Fundacja wsparła już 222 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich UE od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując ponad 6,1 mln euro wsparcia dla 94 inicjatyw w krajach Sąsiedztwa Południowego i ponad 6 mln euro dla 123 inicjatyw w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Ponadto od rozszerzenia mandatu geograficznego rok temu Fundacja wsparł 5 inicjatyw spoza obszaru Polityki Sąsiedztwa UE na kwotę 650 tyś. Euro. W lipcu Komisja Europejska przyznała 12 milionów euro na kolejny okres budżetowy, podwajając dotychczasowy wkład. Do końca 2015 roku strony założycielskie EED tj. UE, kraje członkowskie i kraje z poza UE, przekażą blisko 25 mln euro na dalsze działania Fundacji.

W lipcu tego roku PE przyjął sprawozdanie autorstwa posła do PE Andrzeja Grzyba, pozytywnie oceniając dotychczasową działalność EED i wzywając m.in. do zapewnienia stabilnego i długofalowego finasowania.