Jesteśmy dzisiaj razem, pomimo różnic, pomimo różnorodności, pomimo różnej wrażliwości, bo Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie jednej partii - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Polska jest  dobrem wspólnym, o które trzeba dbać. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność! W naszej polskiej różnorodności, w różnej wrażliwości politycznej, w różnych poglądach gospodarczych, ale to jest podstawa naszego funkcjonowania we wspólnocie.

Dziś chodzi nie tylko o Trybunał. Nie chodzi o jakiś artykuł i przepis, nie chodzi bynajmniej o jakiegoś sędziego. Dziś trzeba odwołać się do praw podstawowych, trzeba odwołać się do tego, co jest zapisane  w preambule Konstytucji. Trzeba odwołać się do pomyślności i dobra obywateli, ale nie dobra rozumianego, jako dobro jednej partii.

Jest jedna wielka sprawa, że pomimo tych różnic, które istnieją pomiędzy stronnictwami politycznymi, pomimo różnych poglądów -  potrafimy być dzisiaj razem i za to Wam dziękuję!

Stanisław Mikołajczyk mówił: Nie traćmy wiary w lepsza przyszłość! Nie traćmy wiary w lepszą przyszłość Polski dzisiaj, bo jesteśmy razem.  Jesteśmy razem w obronie podstawowych zasad. Zasad, które potrafią połączyć. I nie chodzi o solidarność instytucji, chodzi o solidarność Polaków. Polacy są dzisiaj tutaj z nami oraz w innych miejscach w Polsce.