W dniu wczorajszym, w Zielonej Górze gościliśmy Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i dwukrotnego Prezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka. Jednocześnie było to także spotkanie noworoczne  Polskiego Stronnictwa Lubuskiego w województwie lubuskim, na którym po występach utalentowanych, młodych lubuskich artystów, podsumowano ubiegły rok i omówiono plany na przyszłość.

Spotkanie otworzyła Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Pani Jolanta Fedak i poprosiła o odśpiewanie Roty. Nie ma chyba osoby, u której odśpiewanie tej opublikowanej po raz pierwszy w 1908 roku pieśni hymnicznej, nie wzbudzałoby przechodzących dreszczy. Bo to właśnie historia i ludowe korzenie są podwalinami Ruchu Ludowego. Wielokrotnie, w swoich słowach, zarówno Jolanta Fedak, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Waldemar Pawlak, podkreślali rolę tradycji i historii PSL. 

Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił swoją wizję prowadzenia PSL w tych trudnych dla ugrupowania czasach. Mówił o solidarności, o wzajemnym szacunku i wspieraniu się. Przedstawił także propozycje ustaw czy też ich poprawek, które klub PSL zamierza zgłosić w najbliższych dniach. A są to m. in. przejście na emeryturę po 40 latach pracy czy też "zł za zł", której projekt ma wyjść naprzeciw potrzeb matek samotnie wychowujących dziecko.

Waldemar Pawlak natomiast pytany był o sukces wyborczy w 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii rząd koalicji po 4 latach sprawowania władzy, ponownie uzyskał poparcie wyborców. Wg niego, sukces wyborczy w 2011 roku był wynikiem uprawiania polityki "na serio". Kolega Pawlak uważa, że PSL ma tak silną reprezentację w samorządach lokalnych, ponieważ nasi burmistrzowie, wójtowie, starostowie i marszałkowie traktują politykę poważnie. W momencie, kiedy pojawia się kuglarstwo, próby oszukiwania wyborców - wtedy pojawia się porażka.

Prezes Fedak wspomniała cytat Wintsona Churchilla "Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga". Niech te piękne słowa przyświecają wszystkim członkom i sympatykom PSL w codziennej pracy.