O 8 procent wzrosło zaufanie do Władysława  Kosiniak - Kamysza. To według CBOS -u najlepszy wynik spośród wszystkich liczących się polityków. Lider ludowców ma też najniższy odsetek osób, które mu nie ufają. To zaledwie 15 proc. Dla porównania Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa, aż 49 procent Polaków.

 

Władysławowi Kosiniak - Kamyszowi, ufa 31 proc. Polaków. To o 8 proc więcej niż przed miesiącem. Tak dynamicznym wzrostem zaufania społecznego nie może się pochwalić, żaden inny polityk. Największym zaufaniem wciąż cieszy się prezydent Andrzej Duda. Ufa mu  59 proc. obywateli. Jest to jednak wynik dużo gorszy niż jego poprzednika Bronisława Komorowskiego, któremu według sondaży ufało ponad 70 proc. Polaków.  Premier Beacie Szydło ufa 52 proc., a nie ufa 33 proc. Polaków.

 

Do lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, zaufanie deklaruje 39 proc, respondentów. O jeden procent zaufania więcej (32 proc.) od Władysława Kosiniaka - Kamysza ma Grzegorz Schetyna. Jednak obaj panowie mają o wiele wyższy odsetek osób, które im nie ufają.  Brak zaufania do Ryszarda Petru deklaruje 27 proc. Polaków. W o wiele gorszej sytuacji jest lider PO, któremu nie ufa 34 proc. osób biorących udział w sondażu. Czyli więcej niż zadeklarowało zaufanie do tego polityka.

 

Jednak prawdziwymi liderami niechlubnej kategorii  braku zaufania, są politycy rządzącej partii. Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniemu Macierewiczowi nie ufa według sondażu niemal połowa Polaków.

 

 

Źródło: http://psl.pl/nowosci/aktualnosci_spoleczne/prezes_psl_liderem_wzrostu_zaufania_do_politykow/