04 czerwca br. odbył się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Na Prezesa Zarządu Powiatowego wybrano Kol. Romualda Gawlika.
Jako pierwsza gratulacje złożyła Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Jolanta Fedak. Również dołączamy się do tych gratulacji i życzymy powodzenia. Podczas Zjazdu wybrano również delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Lubuskiego, który odbędzie się w dniu 10 września br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7