ASF, ptasia grypa, opóźnione dopłaty dla rolników, niskie ceny mleka, podnoszenie wieku emerytalnego dla rolników i wiele, wiele innych problemów. Kolejne porażki ministra Jurgiela nie pozostawiły św. Mikołajowi innej możliwości. Prezentem mogła być dziś tylko solidna rózga. Minister Jurgiel nie rozumie polskiej wsi. Pokazuje to swoimi kolejnymi działaniami. W trakcie kampanii PiS omamił rolników, a teraz ich kompletnie zostawił. Mam nadzieję, że ta nagroda go otrzeźwi – powiedział Miłosz Motyka, szef małopolskich struktur Forum Młodych Ludowców.

Zgodnie z tradycją św. Mikołaj przynosi grzecznym osobom prezenty, a niegrzecznym rózgę. Na taką właśnie rózgę za swoje działanie w Ministerstwie Rolnictwa zasłużył Krzysztof Jurgiel. Dzisiaj prezent wręczyli mu przedstawiciele Forum Młodych Ludowców.

Nadszedł czas, by minister Jurgiel przestał spać i zaczął pracować. – Zapaść w polskim rolnictwie jest widoczna i prowadzi do katastrofy. Chcemy być konstruktywni, dlatego oprócz rózgi chcemy przekazać ministrowi Jurgielowi program PSL. To jedyna szansa, aby wyprowadzić polskie rolnictwo z kryzysu. Tu są pokazane konkretne rozwiązania – mówił Emil Sawicki, członek FML na Mazowszu.

Niestety nikt z ministerstwa nie miał czasu spotkać się z przedstawicielami młodych Ludowców. Rózga i program zostały pozostawione w biurze podawczym Ministerstwa Rolnictwa. Pracownicy obiecali przekazać ministrowi nagrodę za ostatni rok pracy. Święty Mikołaj będzie uważnie patrzył na ministra przez kolejny rok…