Dnia 05.09.2017r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się wojewódzka inauguracja Forum Myśli Społecznej.

Po przedstawieniu przez Prezes ZW PSL Jolantę Fedak idei i założeń funkcjonowania forum dyskusyjnego, zebrani uczestnicy zaaprobowali założenia organizacyjne i merytoryczne FMS. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jan Andrykiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem wykładu były aktualne idee społeczne na tle przemian historycznych. Referent przybliżył słuchaczom najnowsze koncepcje organizacji społeczeństwa „24/7”. Uczestnicy, którzy przybyli na spotkanie z całego województwa wzięli udział w ciekawej dyskusji, która odbyła się po wygłoszonym referacie. Ustalono terminarz oraz tematykę następnych spotkań. „Rola kobiet we współczesnym świecie, a kobiety w życiu społecznym i politycznym Polski” to drugi zaplanowany temat spotkania FMS.